Onze Aanpak

Wij focussen op de verbinding tussen strategie en het dagelijks werk; beweegt dit dezelfde kant op? Twijfel, onzekerheid of versnelling nodig? Dan springen wij letterlijk de organisatie in om het resultaat te versterken.

Vaak is er werk aan de winkel in het samenspel tussen mensen (gedrag, samenwerking, etc.) en de inrichting van een afdeling/organisatie (ontwerp, structuur,etc.). We brengen dit in kaart aan de hand van een change scan, jij bepaalt vervolgens de gewenste koers en wij helpen het elke dag een stukje beter te maken door bijvoorbeeld vorm te geven aan een inrichtingsvraagstuk, projectimplementatie of begeleiding van een team. Onze aanpak kenmerkt zich door het samen doorlopen van de volgende drie fasen:

Fase 1: Het wenkend perspectief

Hoe ziet de ideale toekomst eruit? Welke stappen zijn, en worden er gezet om daar te komen? En welke uitdagingen zie je?

In de dialoog bespreken wij graag deze vragen, waardoor wij jou en jouw uitdagingen begrijpen. Deze fase noemen wij Het Wenkend Perspectief, omdat we in gesprek afstand nemen
van de dagelijkse routines, dromen over de ideale toekomst en de visie verscherpen. Kenmerkend van deze fase is dat we samen onderzoeken wat jouw visie is en welke uitdagingen jij op dit moment ziet in het realiseren hiervan.

Het Wenkend Perspectief houdt ons scherp op onze toegevoegde waarde, verstevigt onze relatie en geeft ons de ruimte om vraagstukken te bespreken die in de alledaagse praktijk wellicht niet aan bod komen.

Fase 2: Meervoudig kijken

Wanneer het Wenkend Pespectief helder is springen we jouw organisatie in! Wij gaan in gesprek met verschillende collegae en kijken mee in de dagelijkse praktijk. Door een combinatie van nieuwsgierige interesse en een kritische blik, ontdekken wij of de organisatie voldoende in staat is om de visie en bijbehorende doelstellingen te verwezenlijken. Geen organisatie is hetzelfde en er is geen gouden formule die wij los kunnen laten op de organisatie. Wel is er een aantal dingen die wij ons afvragen in de fase Meervoudig Kijken.

SpringStrategy heeft hiervoor het volgende model ontwikkeld:

  • Visie; Is de visie helder, kennen en begrijpen de mensen deze?
  • Management Control; Zijn organisatieinrichting, KPI model, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overlegstructuren in lijn en dragen deze bij aan het hogere doel?
  • Besturing; Wordt de klant gehoord, hoe wordt kwaliteit bewaakt en zijn de processen zodanig ingericht dat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen?
  • Soft Controls: Kiezen mensen er bewust voor aan de visie bij te dragen en hoe is dit zichtbaar in het dagelijks werk? Hoe wordt er samengewerkt en wat is het niveau van leiderschap?
  • Resultaten: Wat vertellen de resultaten ons over de bovengenoemde onderdelen?

Vervolgens delen we de bevindingen en bespreken we hoe we de organisatie verder kunnen helpen waarbij we de mensen betrekken bij de volgende stap.

Fase 3: Maakbaar Perspectief

In deze fase bespreken wij de bevindingen en (her)ontdekken we samen de problematiek. Mensen leren door te ontdekken, en daarom maken we samen een interventieplan op maat en gaan we vervolgens met elkaar aan het werk. Hierdoor wordt het Perspectief Maakbaar.

Inhoud, vorm en aanpak worden op maat gemaakt.

Onze rollen, vakmanschap en wie wij zijn.

Lees verder